โปรตุเกสฉลองครบรอบ 20 ปีภายใต้กฎหมายเสรีภาพทางศาสนา

โปรตุเกสฉลองครบรอบ 20 ปีภายใต้กฎหมายเสรีภาพทางศาสนา

ในโปรตุเกส คริสตจักรและรัฐถูกแยกออกจากกันตามกฎหมายตั้งแต่ปี 1911 และเสรีภาพทางศาสนา – ภายใต้หลักการของเสรีภาพแห่งมโนธรรม การนมัสการ ศาสนา ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางศาสนา – ได้รับการรับรองอย่างเข้มงวดจากรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 1976 อย่างไรก็ตาม จนถึงปี 2544 รัฐได้รับรองสิทธิที่คล้ายกันอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะหยุดทำงานในวันที่เชื่อ

ในการสังเกตทางศาสนา การแต่งงานทางศาสนาที่มีผลทางแพ่ง 

หรือความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณในโรงพยาบาล สำหรับชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาคือคนที่เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาหรือนิกายที่เล็กเมื่อเทียบกับผู้ที่รับในโบสถ์คาทอลิก ตั้งแต่ปี 2544 ด้วยความเห็นชอบของกฎหมายเสรีภาพทางศาสนา ประชาชนและชุมชนต่างมีกรอบกฎหมายที่เปิดกว้างและอดทนต่อการดำรงชีวิต การปฏิบัติ

ฉลองวันที่20วันครบรอบปีของกฎหมายนี้ คณะกรรมการเสรีภาพทางศาสนาของโปรตุเกส หน่วยงานอย่างเป็นทางการที่ปกป้องและรักษาเนื้อหากฎหมาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการเสวนาระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างศาสนา ได้จัดการประชุมที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความสำเร็จและอนาคตของการพัฒนาเสรีภาพทางศาสนาในโปรตุเกสในช่วงเวลานี้ การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส, มาร์เซโล เรเบโล เดอ ซูซา (ผู้พูดในภาพ), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายประธานของคณะรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ภาพซ้าย) และหน่วยงานทางการอื่นๆ ผู้นำศาสนาและผู้นำทางวิชาการ ประธานาธิบดีมาร์เซโลเน้นย้ำบทบาทสำคัญของรัฐธรรมนูญและกฎหมายศาสนาในโปรตุเกส ซึ่งแยกคริสตจักรและรัฐออกจากกัน และเคารพในสิทธิของแต่ละคนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ปฏิบัติตามศรัทธา และแบ่งปันความเชื่อทางศาสนาของตน เขายังกล่าวเสริมอีกว่า สิ่งสำคัญคือต้องนำจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพทางศาสนามาปฏิบัติ โดยยืนยันว่า “เราทุกคนควรทำทุกอย่างในอำนาจของเราเพื่อเอาชนะการไม่ยอมรับ ความไม่เข้าใจ การเลือกปฏิบัติ และความอยุติธรรม” พร้อมเสริมว่ายังมีอีกมากที่ต้องทำ “ วันแล้ววันเล่าเพื่อทำงาน [สู่] สังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั่วถึง และเอื้อเฟื้อมากขึ้น”

โอกาสนี้ยังเป็นโอกาสที่จะรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของ José Vera Jardim ต่อการดำรงอยู่และการบังคับใช้กฎหมายเสรีภาพทางศาสนาในโปรตุเกส Vera Jardim วัย 82 ปี ผู้รับรางวัล Jean Nussbaum/Eleanor Roosevelt Award จาก AIDLR (International Association for the Defense of Religious Liberty) ได้ริเริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างเอกสารเสรีภาพทางศาสนาขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยเสนอให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมาธิการเสรีภาพทางศาสนา

คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสในโปรตุเกสมีศิษยาภิบาล 

António Amorim ประธานสหภาพ พร้อมด้วยผู้นำหลายคนที่มีตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญภายในศาสนจักรและมีความสัมพันธ์กับรัฐและกลุ่มผู้นับถือศาสนาต่างๆ ในท้องถิ่น เปาโล มาเซโด สหภาพโปรตุเกสและผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะและเสรีภาพทางศาสนาของฝ่ายสหภาพโปรตุเกสและสหภาพยุโรป เข้าร่วมเป็นคณะผู้บรรยายซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนจักร เขากล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของกฎหมายเสรีภาพทางศาสนาในโปรตุเกสโดยเน้นที่หลักการทั่วไปและกรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

“ฉันขอเสนอให้เราทุกคน (…) ถามตัวเองเสมอ ในการแก้ไขกฎหมายนี้ในอนาคต ในการอนุมัติเอกสารใดๆ ในทุกการตัดสินใจที่จะทำ… คำถามที่ท้าทายเราและทำให้เราไตร่ตรอง นำไปสู่การพิจารณาอย่างมีสติ โดยวางตำแหน่งหลักการนี้ใหม่ว่าเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่จำเป็นและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน คำถามนี้คือ: ‘การดำเนินการนี้มีส่วนช่วยในการรักษาและขยายเสรีภาพหรือไม่’” 

เสรีภาพทางศาสนาเป็นหลักการที่มีรากฐานมาจากข่าวสารและการกระทำของมิชชั่นวันที่เจ็ด ฝ่ายกิจการสาธารณะและเสรีภาพทางศาสนา (PARL) และ AIDLR เป็นเครื่องมือโดยตรงที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสเข้าแทรกแซงในการป้องกันและส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา

Honor อ้างว่าผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 21 วัน แต่เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือน เราพบว่าแบตเตอรี่หมดในแปดวัน สิ่งนี้จะไม่รบกวนคนส่วนใหญ่ แต่เราคิดว่ามันอยู่ด้านล่างเนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดของ Honor Band 4 Running Edition

แอพคู่หู Honor Band 4 Running Edition

แอป Huawei Health ซึ่งเป็นแอปที่ใช้ร่วมกับ Honor Band 4 Running Edition จะแสดงข้อมูลที่คุณจะไม่ได้รับจากเครื่องติดตามฟิตเนสอื่นๆ ส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ตามการวิ่งของเรา แอพแนะนำว่าเราสามารถลดเวลาการลงพื้นและหลีกเลี่ยงการเหยียบส้นเท้าเพื่อปรับปรุงรูปแบบการวิ่งและลดการบาดเจ็บ การวิเคราะห์ดูเหมือนจะตรงจุด เนื่องจากเรามักจะลงเอยที่ส้นเท้า

Credit : เว็บยูฟ่าสล็อต